Udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej

UKRYTE DZIEDZICTWO to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów a także promocja tych działań w społeczeństwie. Nasza szkoła zaangażowana w projekt, otrzymała dyplom zwieńczający i potwierdzający realizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej

Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowany w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” skierowany jest do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. Przygotowane dla nauczycieli materiały do realizacji zajęć mają kształtować wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego.

W szkolnym systemie nauczania, o archeologii wspomina się jedynie w kontekście najwcześniejszych dziejów człowieka. Brakuje zagadnień promujących dokonania polskiej archeologii i jej wkładu w budowę lokalnego i narodowego dziedzictwa a także rozwoju nowoczesnego patriotyzmu. Marginalizacja tematu w połączeniu z fałszywym obrazem archeologa utrwalanym za pośrednictwem filmów przygodowych i nierzetelnych doniesień prasowych na temat wykopalisk sprawiła, że niejednokrotnie nawet dorośli na myśl o archeologii mają przed oczami dinozaury, piramidy i Indiana Jonesa.

 

Nauczyciele otrzymali materiały edukacyjne i do przeprowadzili lekcje pomagające poznać uczniom świat ukryty pod ziemią.

Nauczyciele zostali wyposażeni w narzędzia odpowiednie do rozpowszechnienia rzetelnej wiedzy i umiejętności – od wprowadzenia pojęcia archeologii i jej roli jako nauki społecznej – aż do zrozumienia jej udziału w aktualnych badaniach nad przeszłością regionu.

Ukryte-dziedzictwo-dyplom-niepubliczna-szkola-podstawowa-nr-1-im.-orla-bialego-w-krakowie.