Apel z okazji Święta Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości, 10-tego listopada, uczniowie naszej szkoły przygotowali krótką część artystyczną apelu.

Ubrani w galowy strój z biało-czerwonymi kotylionami recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Mówili, co dla nich znaczy Ojczyzna: ??to kwiaty na łące, nasza szkoła, piękne morze i rzeki i moja rodzina, mój dom i wszystko co nas otacza wokoło. To wolny kraj! Dzięki naszym przodkom możemy mówić po polsku i cieszyć się niepodległością.? Taka lekcja historii na długo zapadnie im w pamięci.