B I B L I O T E K A

Powstająca w naszej szkole biblioteka to okno na wiele światów – fantastycznych, historycznych, dawnych i przyszłych… 

 

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów po powrocie ze zdalnego nauczania.

 

Tutaj znajduje się – aktualizowany na bieżąco – katalog naszej biblioteki (kliknij poniżej):

Uwaga, konkurs! (do 5.03) KLIK

MIESIĄC JĘZYKA OJCZYSTEGO 2021