B I B L I O T E K A

Powstająca w naszej szkole biblioteka to okno na wiele światów – fantastycznych, historycznych, dawnych i przyszłych… 

 

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów po powrocie ze zdalnego nauczania.

 

Tutaj znajduje się – aktualizowany na bieżąco – katalog naszej biblioteki (kliknij poniżej):

Poczytajmy! - Klub Czytelniczy zachęca cytatami

Maciek

 

Marysia

Szymon

Lila

GabrysiaBlogi książkowe stworzone przez uczniów:

 

Blog Stasia i Nel – klasa VIA

stasinelvia.blogspot.com/ 

 

 

Blog Stasia i Nel – klasa VIB

stasinelvib.blogspot.com/

 

 

Blog chłopców z Placu Broni – klasa V

chlopcyzbudapesztu.blogspot.com/