Konkurs – Antyczny Bestiariusz

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zorgarnizowało III Wojewódzki konkurs plastyczny W kręgu mitów i kultury antycznej „Bestiariusz antyczny”, którego uczestniczka, a uczennica naszej szkoły – Gabriela Sobolak z klasy VIa została wyróżniona w kategorii 10-13. Jesteśmy bardzo dumni i gratulujemy!
W konkursie mogły brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego, którzy wykonali pracę plastyczną zgodną z tematem. Inspirację dla uczestników stanowiły mity, w których pojawiają się dziwne, hybrydyczne stwory lub ich wyobrażenia. Np: Meduza, Pegaz, Cerber, Chimera, Hydra Lernejska, Minotaur, syreny, centaury, ichtiocentaury, sfinksy, hipokampy, trytony, satyry i wiele innych.Na konkurs napłynęło 123 prace. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 18.05. Uroczystości będzie towarzyszyła wystawa pokonkursowa wybranych prac w Galerii Zdarzeń. Więcej informacji: www.sckm.krakow.pl/bestiariusz-antyczny-protokol-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego.