Ślubowanie klasy pierwszej

Pierwszoklasiści Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 już są pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. 14-tego października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Pani dyrektor ? Katarzyna Zasada-Startek pasowała na uczniów dzieci w obecności znamienitych gości, jakimi byli rodzice dzieci z klasy pierwszej.

Nasze pierwszaki stanęły przed nie lada wyzwaniem ? musiały udowodnić, że zasługują na miano prawdziwych uczniów. Zaprezentowały się z jak najlepszej strony śpiewając, recytując wiersze oraz wykazując się zdobytą wiedzą o własnej ojczyźnie.

Po części artystycznej odbyło się uroczyste ślubowanie. Pani dyrektor wielkim ołówkiem pasowała każdego pierwszaka na ucznia naszej szkoły. Potem uczniowie, wspólnie z Rodzicami, złożyli przysięgę i zostali przyjęci do społeczności szkolnej. Pierwszoklasiści obiecali uczyć się pilnie, być grzecznymi, szanować dobre imię szkoły oraz być dobrymi Polakami.

Rodzice ze swojej strony zadeklarowali, że będą pomagać swoim dzieciom w nauce, będą je kochać i akceptować takimi jakie są.

Po uroczystości uczniowie otrzymali drobne upominki i udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez szkołę.