Sukces uczennicy naszej szkoły!

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży oraz Rada i Zarząd Dzielnicy I – Stare Miasto zorganizowało konkurs w wojewódzkim konkursie literackim, plastycznym i filmowym „Kraków-Stare Miasto- wieści z podwórek, ulic i zaułków”. Miło nam ogłosić, iż nasza uczennica – Judyta Trojanowska z klasy 6A zdobyła tytuł laureata w konkursie (historycznym).

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży  przeszłością, historią, tradycjami,  dorobkiem kultury Krakowa – Starego Miasta, kultywowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego, tradycji współistnienia kultur , a jednocześnie zaktywizowanie uczniów do  twórczych działań i rozwijania umiejętności artystycznych, samodzielnego tworzenia tekstów literackich, prac plastycznych, filmowych. Uczestnicy konkursu mieli okazję wyrazić w artystycznej formie swoje emocje, obserwacje współczesnego oblicza  Krakowa oraz wiedzę o dawnych czasach, historii miejsc  i zabytków. Konkurs zachęca uczestników do zwiedzania Krakowa.

Na zakończenie projektu (14.01) odbędzie się spotkanie laureatów konkursów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji oraz wręczenie nagród.

Serdecznie gratulujemy laureatce i życzymy dalszych sukcesów!