Zestaw podręczników

Podręczniki w roku szkolnym 2020/2021

L.p.PrzedmiotWykaz książekOddział
1.Edukacja wczesnoszkolna"Ja i moja szkoła na nowo" wydawnictwa Mac (najświeższe wydanie)

Na zestaw niezbędny składa się:
- 5 części podręcznika
- 5 zeszytów ćwiczeń
- 1 zeszyt do kaligrafii
- 1 płyta CD do informatyki
- Wyprawka
- Zbiór zadań "Pomyśl i rozwiąż"
Numer dopuszczenia wersji 2020: 845/1/2020/z1
Klasa 1
2.Edukacja wczesnoszkolna1. TYTUŁ:  "Nowi Tropiciele"
AUTOR: A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz,
M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska
WYDAWNICTWO: WSiP
ROK WYDANIA: 2018
Klasa 2
3.Edukacja wczesnoszkolna1. TYTUŁ:  Nowi Tropiciele
AUTOR: Aldona Danielewicz- Malinowska, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz,
Agnieszka Kamińska
WYDAWNICTWO: WSiP
ROK WYDANIA: 2018
Klasa 3
4.Język polskiKLASA 4:

1. TYTUŁ: Język polski 4. Kształcenie językowe oraz Język polski 4. Kształcenie kulturowo-
literackie
2. AUTOR: Małgorzata Białek, Małgorzata Składanek
3. WYDAWNICTWO: Operon
4. ROK WYDANIA: 2017

KLASA 5:

1. TYTUŁ: Język polski 5. Kształcenie językowe oraz Język polski 5. Kształcenie kulturowo-
literackie
2. AUTOR: Hanna Szaniawska, Małgorzata Składanek
3. WYDAWNICTWO: Operon
4. ROK WYDANIA: 2017

KLASA 6:

1. TYTUŁ: Język polski 5. Kształcenie językowe oraz Język polski 5. Kształcenie kulturowo-
literackie
2. AUTOR: Hanna Szaniawska, Małgorzata Składanek i Hanna Szaniawska
3. WYDAWNICTWO: Operon
4. ROK WYDANIA: 2017
Klasa 4, 5, 6
5.Język angielskiKLASA 1:

1. New English Adventure poziom 1 + zeszyt ćwiczeń
Autor: Tessa Lochowski, Cristiana Bruni
Wydawnictwo: Pearson.
Rok wydania: 2017

KLASA 2:

1. New English Adventure poziom 2 + zeszyt ćwiczeń 
Autor: Wioleta Laskowska, Mariola Bogucka
Wydawnictwo:  Pearson
Rok wydania: 2018

KLASA 3:

1. Tytuł: New English Adventure poziom 3 + zeszyt ćwiczeń
Autor: Tessa Lochowski, Anne Worrall
Wydawnictwo: Pearson
Rok wydania: 2019

KLASA 4:

1. Junior Explorer 4 PODRĘCZNIK
AUTOR: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2017
2. Junior Explorer 4 ZESZYT ĆWICZEŃ
AUTOR: Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2017

KLASA 5:

1. TYTUŁ: Junior Explorer 5 PODRĘCZNIK
AUTOR: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2018
2. Junior Explorer 5 ZESZYT ĆWICZEŃ
AUTOR: Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2018

KLASA 6:

1. Junior Explorer 6 PODRĘCZNIK
AUTOR: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2019
2.  Junior Explorer 6 ZESZYT ĆWICZEŃ
AUTOR: Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2019
Klasa 1, 2, 3, 4, 5, 6
6.MatematykaKLASA 4:

1. PODRĘCZNIK
TYTUŁ:  Matematyka z plusem 4. Podręcznik
AUTOR: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
WYDAWNICTWO: GWO
NR W WYKAZIE MEN: 780/1/2017
ISBN: 978-83-8118-100-6
2.ĆWICZENIA
TYTUŁ:  Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia. Wersja C. Nowa wersja na rok szkolny
2020/2021
AUTOR: M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki
WYDAWNICTWO: GWO
ISBN: 978-83-8118-359-8

KLASA 5:

1. PODRĘCZNIK
TYTUŁ:  Matematyka z plusem 5. Podręcznik
AUTOR: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
WYDAWNICTWO: GWO
NR W WYKAZIE MEN: 780/2/2018
ISBN: 978-83-8118-111-2
2. ĆWICZENIA
TYTUŁ:  Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia. Wersja C
AUTOR: Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki
WYDAWNICTWO: GWO
ISBN: 978-83-8118-116-7

KLASA 6:

1. PODRĘCZNIK
TYTUŁ:  Matematyka z plusem 6. Podręcznik
AUTOR: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
WYDAWNICTWO: GWO
NR W WYKAZIE MEN: 780/3/2019, ISBN: 978-83-8118-211-9
2.ĆWICZENIA
TYTUŁ:  Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia. Wersja C
AUTOR: Zofia Bolałek, Agnieszka Demby, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Aneta
Sokołowska, Piotr Zarzycki.
WYDAWNICTWO: GWO
ISBN: 978-83-8118-216-4
Klasa 4, 5, 6
7.InformatykaKLASA 4:

TYTUŁ:  Lubię to! 4
Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8
Reforma 2017
AUTOR: Michał Kęska
WYDAWNICTWO: NOWA ERA
NR DOPUSZCZENIA: 847/1/2017
ISBN 978-83-267-3153-2
ROK WYDANIA: 2017

KLASA 5:

1. TYTUŁ:  Lubię to! 5
Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8
Reforma 2017
AUTOR: Michał Kęska
WYDAWNICTWO: NOWA ERA
NR DOPUSZCZENIA: 847/2/2018
ISBN: 978-83-267-3288-1
ROK WYDANIA: 2018

KLASA 6:

1. TYTUŁ:  Lubię to! 6
Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8
Reforma 2017
AUTOR: Michał Kęska
WYDAWNICTWO: NOWA ERA
ISBN 978-83-267-3497-7
Numer dopuszczenia: 847/3/2018
ROK WYDANIA: 2019
Klasa 4, 5, 6
8.Język niemieckiKLASA 4:

1. TYTUŁ: Wir Smart 1. Język niemiecki. Podręcznik. Klasa 4. Szkoła podstawowa
2. AUTOR: Aleksandra Kubicka, Ewa Książek-Kempa , Ewa Wieszczeczyńska, Giorgio
Motta, Barbara Kania
3. WYDAWNICTWO: Klett
4. ROK WYDANIA: 2017

KLASA 5:

1. TYTUŁ: Wir Smart 2. Język niemiecki. Podręcznik. Klasa 5. Szkoła podstawowa
2. AUTOR: Aleksandra Kubicka, Ewa Książek-Kempa , Ewa Wieszczeczyńska, Giorgio
Motta, Barbara Kania
3. WYDAWNICTWO: Klett
4. ROK WYDANIA: 2017

KLASA 6:

1. TYTUŁ: Wir Smart 3. Język niemiecki. Podręcznik. Klasa 6. Szkoła podstawowa
2. AUTOR: Aleksandra Kubicka, Ewa Książek-Kempa , Ewa Wieszczeczyńska, Giorgio
Motta, Barbara Kania
3. WYDAWNICTWO: Klett
4. ROK WYDANIA: 2017
Klasa 4, 5, 6
9.BiologiaKLASA 4:

1. TYTUŁ: Tajemnice Przyrody + zeszyt ćwiczeń
2. AUTOR: Maria Marko-Worłowska. Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz
3. WYDAWNICTWO: Nowa Era
4. ROK WYDANIA: 2020 

KLASA 5:

1. TYTUŁ: Puls życia + zeszyt ćwiczeń
AUTOR: Marian Sęktas, Joanna Stawarz
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2018

KLASA 6:

1. TYTUŁ: Puls życia + zeszyt ćwiczeń
2. AUTOR: Joanna Stawarz
3. WYDAWNICTWO: Nowa Era
4. ROK WYDANIA: 2019
Klasa 4, 5, 6
10.HistoriaKLASA 4:

1. TYTUŁ: Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do Historii dla klasy czwartej Szkoły
Podstawowej
AUTOR: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2020
Numer dopuszczenia: 877/1/2020/z1 
2. Ćwiczenia:
T. Maćkowski, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy
czwartej Szkoły Podstawowej. Seria: Wczoraj i dziś, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2020

Atlas historyczny: Atlas historyczny. Historia Polski. Dla klasy 4 szkoły podstawowej,
Seria: Wczoraj i dziś. Reforma 2017, Wyd. Nowa Era.  

KLASA 5:

1.Podręcznik: 
TYTUŁ: Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla klasy piątej Szkoły Podstawowej
AUTOR: G. Wojciechowski
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2018
Numer dopuszczenia: 877/2/2018
2. Ćwiczenia:
B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy piątej Szkoły
Podstawowej, Seria: Wczoraj i dziś, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2018.

Atlas historyczny: Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności dla klas 5-8 szkoły
podstawowe, Seria: Wczoraj i dziś, Wyd. Nowa Era.

KLASA 6:

1. Podręcznik: 
TYTUŁ: Wczoraj i Dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii dla klasy szóstej Szkoły
Podstawowej
AUTOR: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski
WYDAWNICTWO: Nowa Era
ROK WYDANIA: 2019
Numer dopuszczenia 877/3/2019
2. Ćwiczenia:
B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy szóstej Szkoły
Podstawowej, Seria: Wczoraj i Dziś, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019.

Atlas historyczny (zakupiony już w klasie V):
Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności dla klas 5-8 szkoły podstawowe, Seria:
Wczoraj i dziś, Wyd. Nowa Era.
Klasa 4, 5, 6
11.GeografiaKLASA 5:

1. TYTUŁ: Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej 
AUTOR: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz
WYDAWNICTWO: Nowa Era 
ROK WYDANIA: 2018
2. Ćwiczenia:
TYTUŁ: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń 
AUTOR:Kamila Skomoroko
WYDAWNICTWO: Nowa era 
ROK WYDANIA: 2018 

KLASA 6:

1. TYTUŁ: Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej 
AUTOR: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński
WYDAWNICTWO: Nowa Era 
ROK WYDANIA: 2019
Ćwiczenia:
2. TYTUŁ: Planeta Nowa, zeszyt ćwiczeń
AUTOR: Kamila Skomoroko
WYDAWNICTWO: Nowa era
Klasa 5, 6
12.TechnikaTYTUŁ:  Technika Na Co Dzień  4 - 5
AUTOR: Ewa Bubak, Ewa Kurlicka, Marcin Duda
WYDAWNICTWO: WSIP
ROK WYDANIA: 2017 MEN 850/2/2017
Klasa 4, 5
13.PlastykaKLASA 4:

TYTUŁ:  Plastyka Szkoła Podstawowa
AUTOR: Barbara Neubart, Stanisław Stopczyk 
WYDAWNICTWO: WSIP
ROK WYDANIA: 2017

KLASA 5:

TYTUŁ:  Plastyka Szkoła Podstawowa
AUTOR: Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska, Stanisław Stopczyk, Katarzyna Janus -
Borkowska
WYDAWNICTWO: WSIP
ROK WYDANIA: 2018

KLASA 6:

TYTUŁ:  Plastyka Szkoła Podstawowa
AUTOR: Barbara Neubart, Joanna Chołaścińska, Stanisław Stopczyk, Katarzyna Janus -
Borkowska
WYDAWNICTWO: WSIP
ROK WYDANIA: 2019
Klasa 4, 5, 6
14.Muzyka1. TYTUŁ: Muzyka klucz do muzyki dla klas: IV,V,VI szkoły podstawowej
2. AUTOR: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drązek, Agnieszka Sołtysik
3. WYDAWNICTWO:: WSiP
4. ROK WYDANIA: 2017
Klasa 4, 5, 6
15.ReligiaKLASA 1:

1. Tytuł: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Wydawnictwo: Św. Stanisława BM
Rok wydania: 2012

KLASA 2:

1. Tytuł: Kochamy Pana Jezusa
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Wydawnictwo: Św. Stanisława BM
Rok wydania: 2013

KLASA 3:

1. Tytuł: Przyjmujemy Pana Jezusa
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Wydawnictwo: Św. Stanisława BM
Rok wydania: 2014

KLASA 4:
1. Tytuł: Słuchamy Pana Boga
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Wydawnictwo: Św. Stanisława BM
Rok wydania: 2012

KLASA 5:

1. Tytuł: Wierzymy w Pana Boga
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Wydawnictwo: Św. Stanisława BM
Rok wydania: 2013

KLASA 6:

1. Tytuł: W Kościele umacniamy wiarę
Autor: ks. Tadeusz Panuś
Wydawnictwo: Św. Stanisława BM
Rok wydania: 2014
Klasa 1, 2, 3, 4, 5, 6