Warsztaty ekonomiczne

Warsztaty ekonomiczne w NSP 1. Skupienie, uwaga i wykorzystanie wiedzy w praktyce.