WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZDMIOTÓW
NA ROK SZKOLNY
2022/2023

Klasa I-III

Edukacja
wczesnoszkolna
IA

Edukacja
wczesnoszkolna
IB

Edukacja
wczesnoszkolna
II

Edukacja
wczesnoszkolna
III

Język angielski 

I

Religia
I

Język angielski
II

Religia II

Język angielski
III

Edukacja informatyczna
I-III

Religia III

Klasa VI

Język polski

Język angielski

Matematyka

Historia

Geografia

Biologia

Informatyka

Technika

Plastyka

Muzyka

Język niemiecki

Religia

W-F

Klasa VII

Język polski

Język angielski

Matematyka

Historia

Chemia

Fizyka

Geografia

Język niemiecki

Plastyka

Muzyka

W-F

Religia

Informatyka

Biologia

Klasa VIII

Język polski

Język angielski

Matematyka

Historia

Chemia

Fizyka

Geografia

Język niemiecki

Plastyka

Muzyka

W-F

Religia

Informatyka

Biologia